Stručni tim

Stručni rad u „Optimum sport Niš“ obavljaju isključivo sportski stručnjaci i naučni radnici koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o sportu i opštim pravnim aktima sportskog udruženja „Optimus Physicus“ sa sedištem u Beogradu.

  • Dragan Radovanović doktor medicinskih nauka, redovni profesor Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu i specijalista medicine sporta
  • Aleksandar Ignjatović vanredni profesor Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu

 Objavljeni naučni radovi sa temom