Kompletni pristup u rešavanju deformiteta stopala

Savremenom metodom za digitalno merenje raspodele opterećenja stopala precizno se mere sile koje deluju pri stajanju (engl. Posture) i hodanju (engl. Gait), procenjuje ravnoteža (praćenjem pomeranja težišta tela), određuju dužina i širina stopala, veličina kontaktne površine, raspodela pritiska na pojedine delove stopala i trajanje kontakta sa podlogom prilikom hodanja/trčanja. Ovako dobijen „digitalni otisak“ stopala služi za izradu individualno prilagođenih korektivnih uložaka za obuću.

Ova metoda naziva se pedobarometrija i za razliku od plantografije (klasične metode pregleda stopala) omogućava objektivniju procenu potencijalnih problema, te blagovremeno delovanje izradom odgovarajućih korektivnih uložaka i programa posebno prilagođenog fizičkog vežbanja.

Optimum sport Niš i Fitnes klub „Health & Active“ nude kompletni pristup u rešavanju deformiteta stopala, kroz izradu individualno prilagođenih uložaka za obuću (u saradnji sa poznatim proizvođačima ortopedskih uložaka) i program posebno prilagođenog fizičkog vežbanja (program vežbi za stopala sa elementima opšte motorike, osmišljen da bude zabavan deci). Kompletni pristup osigurava najbolje rezultate u korekciji deformiteta stopala.