Kompletni pristup u rešavanju deformiteta kičme

Telesni deformitet trajno „obeležava” dete, fizičkim izgledom i psihičkim stanjem, pa je veoma važno otkriti deformitet što ranije, ne dozvoliti njegov napredak i izvršiti što je moguće veću korekciju. Nažalost, iako su navedeni problemi relativno dobro poznati njihova incidenca (broj novih slučajeva) se povećava iz godine u godinu, što potvrđuju i više objavljenih istraživanja sprovedenih tokom poslednje decenije u različitim delovima Republike Srbije. Nedostatak sistematskog pristupa u rešavanju ovih problema uzrokovan je brojnim objektivnim problemima, a najčešće su korektivni programi fizičkih aktivnosti ostavljeni roditeljima dece sa deformitetima kičme i stopala. Zbog toga na ishod korektivnih tretmana, pored stepena deformiteta i kvaliteta primenjenog programa, veliki uticaj imaju i motivisanost roditelja, njihovo slobodno vreme, ekonomski staus porodice itd.

Analize statusa kičmenog stuba i stopala, zahvaljujući mernim uređajima najnovije generacije, obavljaju se metodama koje su potpuno neinvazivne i bez ikakvih štetnih zračenja. Nakon dobijanja preciznih rezultata, moguće je izraditi posebno prilagođen program fizičkog vežbanja. Sprovođenje programa treba da rezultuje značajnim poboljšanjem, a precizni merni uređaji omogućavaju kvantifikaciju promena i adekvatnu ocenu efekata sprovedenog programa posebno prilagođenog fizičkog vežbanja.

Fitnes klub „Health & Active“ poseduje na jedinstvenom prostoru u centru grada Niša standardizovane prostore za vežbanje, adekvatne specifično prilagođene rekvizite za vežbanje u cilju korekcije deformiteta kičme i stopala i odgovarajući bazen za korektivne tretmane (dužine 16,5 m, širine 6,3 m i dubine 1,2–1,4 m) koji omogućava izvođenje posebno prilagođenih programa vežbanja u vodi čak i za decu koja ne znaju da plivaju.

Postignuti rezultati u korekciji deformiteta kičme i stopala nakon završetka posebno prilagođenog programa fizičkog vežbanja su održivi zahvaljujući povećanju unutrašnje motivacije za vežbanje, samopoštovanja i individualne sposobnosti samokontrole dece.