Posturalni status podrazumeva statičko i dinamičko ponašanje tela u prostoru i međusobnom odnosu sa okolinom. Držanje tela je toliko specifično i individualno, da se pojedinac može „prepoznati” i na udaljenosti po stajanju, hodanju ili trčanju. Uslovi života, kakvo nameće urbano okruženje, često nepovoljno utiču na kičmeni stub i stopala. Najznačajniju ulogu u formiranju i održavanju pravilnog držanja tela imaju mišići, pa njihova slabost, ali i preveliko ili jednostrano opterećenje, može da izazove pojavu različitih poremećaja na kičmenom stubu i stopalima.

Telesni deformitet trajno „obeležava” dete, fizičkim izgledom i psihičkim stanjem, pa je veoma važno otkriti deformitet što ranije, ne dozvoliti njegov napredak i izvršiti što je moguće veću korekciju. Vežba kao najbolje sredstvo pravilnog razvoja treba da bude individualno prilagođena uzrastu, potrebama i mogućnostima.

Zahvaljujući savremenoj metodologiji analize statusa kičmenog stuba i stopala, nakon sprovedenih programa posebno prilagođenog fizičkog vežbanja, očekuju se značajna poboljšanja kod dece. Precizni merni uređaji omogućavaju kvantifikaciju promena i adekvatnu ocenu efekata sprovedenog programa posebno prilagođenog fizičkog vežbanja.

Fitnes klub „Health & Active“ poseduje na jedinstvenom prostoru u centru grada Niša standardizovane prostore za vežbanje, adekvatne specifično prilagođene rekvizite za vežbanje u cilju korekcije deformiteta kičme i stopala i odgovarajući bazen za korektivne tretmane (dužine 16,5 m, širine 6,3 m i dubine 1,2–1,4 m) koji omogućava izvođenje posebno prilagođenih programa vežbanja u vodi čak i za decu koja ne znaju da plivaju.
Uz navedeno, možemo da ponudimo izradu individualno prilagođenih uložaka za obuću, u dogovoru sa poznatim proizvođačima ortopedskih uložaka. Kompletni pristup, kroz program posebno prilagođenog fizičkog vežbanja i nošenje individualno prilagođenih uložaka za obuću, osigurava najbolje rezultate u korekciji deformiteta stopala.